Cena ropy naftowej – Kiedy będzie zmieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

26 kwietnia 2020 0 przez sex Masterka

Cena ropy naftowej – Jak będzie zmieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są obecnie dla wielu inwestorów ważniejszym składnikiem oddziałującym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane finansowe, albo te trendy na placach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Jak będzie zmieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej przygotowuje się, że powyższe zdanie jest mocne. Nie wymaga wtedy żyć natomiast zawsze prawda.

Na cenę ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany oferty a popytu. Prognoza zawsze jest kompromis pomiędzy rzeczywistością a wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom duże szansy.

Ropa naftowa już z kilku dziesięcioleci jest często stosowanym surowcem na świecie, i jej wartość ma długi nacisk na światową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy wzrostu ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

Jak zarobić na taniejącej ropie?

W tym artykule przeanalizujemy, jakiego wzrostu cen czarnego złota możemy liczyć w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, jak również sygnałom technicznym, które można odczytać z wykresów.

Czym stanowi ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z listy lepką cieczą o wielkim zastosowaniu. Jest stosowana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie nawet w sektorze spożywczym. W bliskim produkcie skoncentrujemy się oczywiście przede wszystkim na ropie naftowej wykorzystywanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej dzielą się pod względem składu i jedyne typy mogą zawierać ponad sto różnych węglowodorów. Części w których dane elementy wybierają się w chłodnej ropie naftowej decydują o jej klasach i cechach. Ważnym wskaźnikiem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Duża zawartość siarki jest głównie niepożądana i konieczne są dalsze operacje w procesie rafinacji wykonujące jej zdjęciu. Stąd te surowa, lekka ropa jest wartościowsza niż kwaśna. Oprócz tego mieszka również większy popyt na mniejsze warianty, takie jak benzyna, co robi, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na dużą ropę naftową rośnie w końcu wyższego popytu na olej napędowy, największa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Pomimo iż te dwa sposoby nie osiągają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako artykuł na placach walutowych. Najciekawszą a najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym modelem jest ropa Brent. Każdy rodzaj ropy naftowej jest własna własną, swoją cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest szeroko grana w amerykańskich rafineriach i uważana za ważny miernik cen ropy. WTI to naturalna ropa naftowa o dużym wskaźniku gęstości API a z złą zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w zderzeniu z wodą. Ropą WTI handlują na szeroką moc koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji odbywa się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – zaraz po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, ale jeśli handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje pozycje futures ze kojarzącym się terminem działania są automatycznie zamykane, aby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Część tego stylu ropy spotyka się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Wybierają się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do każdych obszarów w kształtach Zjednoczonych. WTI jest istotnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych oraz na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla inwestorów w ropę naftowym może stanowić więc interesujące śledzenie zasobów ropy połączonej z źródłem w Cushing. Poziom zasobów ogłaszany istnieje w wszą środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest istotnym czynnikiem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce a na Środkowym Wschodzie. Nazwa przedstawia się od pola naftowego Brent na Morzu Północnym. To miejsce naftowe, chodzące do spółki Royal Dutch Shell, było wówczas samym z najbardziej wydajnych pól naftowych w Ogromnej Brytanii, ale większość odwiertów została z tego terminu zrezygnowana z obsługi.

Korelacja pomiędzy rozwojem cen tych dwóch futures jest wspaniała, tylko w bieżących latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w jakiej ropa Brent stanowiła o ponad 10 USD większa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi już około 6 USD. Różnice te wykonane są przez oferta a popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące może stanowić przyjmowanie na spread (różnicę w wartości) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową wciąż jest. Czy jest i podaż?
Popyt na ropę naftową jest z dziesięcioleci, a cena ropy nie jest na najogromniejszym okresie w relacji. Dodatkowo nie wszystkie spółki aktywnie wykonujące w ostatniej dziedzinie optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej zbierają się na konkretnych alternatywach, oraz wielu producentów ropy naftowej w tym momencie znacząco obniżyło swoje inwestycje w inne pola naftowe.

Zapasy ropy naftowej mimo to wciąż rosną, tak jedno jak produkcja. Produkcja często pochodzi ale z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych lokacie w własnych dziedzinach światach zostało zaniechanych ze względu na wzrost wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w chłodną ropę są zagrożone jeszcze ze względu na bardziej surową politykę klimatyczną.

Co w bieżących latach było wpływ na cenę ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest świadoma, iż w następujących latach zarówno wzrost gospodarczy, jak również popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają lecz również wzmiankę na to, iż na rynku istnieje już wiele różnych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko jest. Ropa łupkowa kupowana jest tu głównie z ziemi. Łupkowa rewolucja podjęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu cen ropy.

Ten sposób wydobycia ropy był dopiero zyskowny, mimo wysokich kosztów produkcyjnych. Po tym, jak wielkie broniło się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na rynku pojawiło się dużo innych spółek naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje więcej niż praca ropy na Środkowym Wschodzie. Skutkiem obecnego stanowił spadek cen ropy z około 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na wstępu 2016 roku.

OPEC miała okazję, iż w ostatni technologia zniszczy producentów ropy łupkowej, co jednak się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali popularniejsze także bardziej wydajne procedury wydobycia, więc teraz są w stanie osiągać sukcesy nawet przy mniejszej cenie ropy naftowej. Dla tej linii ekstrakcji ropy widoczna jest okazja szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu łatwo reagować na wzrost/spadek cen, mimo iż często są to odpowiednio małe spółki. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co czyni poziom nieobserwowany z początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może wrócić do gustu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wysoce, wzrost produkcji ropy łupkowej stanowi drinkiem z względów, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na krótko spadła do około 30 USD za baryłkę, ale właśnie jest pisana na pokładzie około 50 USD za baryłkę. W oddzieleniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można łatwo zwiększać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Sprawia wtedy ostatnim, że cena ropy nie że już niedługo mieć wyższych stopni. Nawet mały wzrost cen ropy prowadzi w klubie z obecnym do konkretniejszej oferty na rynku. Złoża łupkowe dzielą się zresztą z zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego niezbędne są większe inwestycje w sensu alokacji nowych złóż i utrzymania poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki nowoczesnym metodom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, te są jednak niezbędne do dotrzymania tempa rosnącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę prawdopodobnie będzie rósł aż do 2025 roku i ogólnie długoterminowo płaci się na znacznym poziomie.

Później popyt będzie stopniowo spadać, a tempo tego kryzysu będzie w wydatnym stopniu chciałoby na rozpoczęciu alternatywnych źródeł energii. Jeśli natomiast nie będą uważały miejsca nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że ta produkcja ropy że w bieżącym roku osiągnąć punkt kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, iż w następujących dziesięcioleciach niezbędne będą kluczowe inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Gdy tylko zostaną znalezione nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt produkcji pewno odnaleźć się bardzo niż w bieżącym roku.

Liczy się, iż w sukcesu nowych złóż i (dotychczas) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe wartości około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC wbrew temu kobieta się ograniczyć produkcję, aby utrzymać ceny ropy na rozsądnym poziomie. Powodem obecnego jest fakt, że grupa tych regionów czerpie z nieco wyższych, ale przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w toku najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tego nie zrobią, oferta na rynku będzie niewystarczająca.

Producenci ropy łupkowej w bieżących latach w wartości zainwestowali dość duży pieniądz, by zaspokoić wciąż rosnący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt wciąż jest mimo rosnącej liczbie aut elektrycznych. OPEC pisze, że często olbrzymia ekspansja transportu lotniczego jedzie do zwiększenia popytu na ropę naftową, którego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Z czasu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Potrzebuje to dokonać poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji wprowadzone przez kraje OPEC. Niemniej, nie całe te regiony przestrzegają owego porozumienia – na dowód Iran i Irak. Z tamtej części USA także drugie kraje stale produkują jeszcze dużo ropy naftowej, co robi, iż jej wartość mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, broniąc się na stanie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak wymieniał się kurs cen ropy naftowej w historii?
Kurs cen ropy na przestrzeni lat z 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie wzrosła w 2004 do gustu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny wzrost ceny. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W sezonie kryzysu gospodarczego cena spadła do około 40 USD za baryłkę. Niedługo po tym nastąpiło jej utrwalenie na pokładzie ponad 100 USD za baryłkę a wartość zakończyła się w przestrzeniach tego etapu aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do gustu około 30 USD za baryłkę. W bieżących latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego wzrostu ceny ropy naftowej można czekać w 2020 roku?
Przewidywanie wzrostu ceny w sukcesu ropy naftowej stanowi daleko niebezpieczne. Wartość ropy chce z wielkiej liczbie czynników finansowych oraz rozwoju tej dziedzinie. Na cenę ropy oddziałują i wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju oferty a popytu. Wpływy geopolityczne są ale równie istotnym składnikiem w sukcesu zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest organizacją ONZ, polecającą się transportem na całym świecie. Prosi ona ograniczenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie musiał obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez przejście na paliwa z prostszą zawartością siarki. Przepisy IMO spowodują poprzez to skuteczne obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski odpowiada za połowę światowego popytu na produkowany z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na opłaty i dostępność paliw, których działają. Liczy się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie korzystało dalekosiężny nacisk na światową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do wzrostu presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak zarówno na model na ceny biletów lotniczych.

Jak ważna inwestować w ropę naftową?
Na cenę ropy można reagować na parę sposobów, które obecnie stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej dostępne dla przedsiębiorców są kontrakty futures na swobodną, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Dane na problem cen tych kontraktów są łatwe w LYNX w ciągu rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te dane odnośnie kursów wymiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w kolejnej walucie).

Jak tego nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co świadczy, że jeden kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza więc wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa wynosi więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest nielubiane, sieć handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, gdyby było dołączyć do produkcji fizycznego dostarczenia.

Drogi i certyfikaty turbo
Drogi i certyfikaty turbo to inne derywaty pozwalające ci odpowiadać na wahania ceny ropy naftowej. Efekty też potrafisz właśnie kupować i dostarczać za pośrednictwem platformy handlowej LYNX. Tymi wynikami często handluje się przy wykorzystaniu dużego efektu dźwigni, dlatego należy zachować ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może odpowiadać na cenę ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które służą w ostatniej branży.

ETF, które śledzą cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w walki ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w walki ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować jeszcze w imprezy spółek naftowych, aby być skutecznym w sferze naftowej. Wtedy w uczciwy sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale te potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek skutecznych w sferze naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj i: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Gdy już sygnalizowaliśmy: głównie w sukcesu towarów trendy nie zawsze są pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy mogą stanowić bardzo duże. Obecnie trend jest trochę spadkowy. Ale nic takiego jak dobre prognozy na giełdzie nie istnieje.

Jeżeli będziemy uważać, że oczekiwania i możliwości, które podnosiły cenę ropy na momencie roku, już są za nami, a sprawa jest aktualnie również bardziej negatywna, cena ropy w następujących miesiącach może wiele się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje sporo możliwości handlu na ropie naftowej, także za pośrednictwem kontraktów futures lub akcji producentów ropy na własnych giełdach. To gwarantuje swym użytkownikom wysoki wolumen zakupu i mały spread.

Niezależnie z tego czy poruszasz się tradingiem, czy istniejesz inwestorem długoterminowym, możesz użyć z dobrej oferty LYNX, ponieważ pomagamy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, albo na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w ciągu rzeczywistym, czerpiąc z swoich profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny akcji lub ceny ETF na euro? Skorzystaj to z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie dobre materiały edukacyjne oraz profesjonalne webinary w kierunku handlu na drogach, pracach oraz platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit